Vertrouwenspersoon

Sporten is leuk en we willen met elkaar plezier beleven aan het basketbal. Maar soms gaat het mis in het onderlinge contact en we kennen zelfs voorbeelden uit de media dat er ernstige misstanden zijn. Daarom is het belangrijk dat een ouder, een deelnemer, een trainer weet dat hij of zij niet alleen staat als er iets naars gebeurd. Basketball’sCool Amsterdam heeft zich aangesloten bij de het beleid van de Basketbalbond (NBB) hoe om te gaan met seksuele intimidatie bij onze basketbaltrainingen of -toernooien.

Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Omdat de deelnemers van Basketball’sCool Amsterdam lid zijn van de NBB kan een deelnemer gebruik maken van de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de NBB. Je kan de vertrouwenscontactpersoon benaderen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

Hoe werkt het?

De gesprekken met Petra zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Neem gerust contact op met Petra Vervoort voor nadere informatie of een gesprek. Petra werkt bij het bedrijf De Vertrouwenspersoon, dat is gespecialiseerd in advies, begeleiding, beleid en training op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ze is gecertificeerd als vertrouwenspersoon en bij NOC*NSF geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon. Meer informatie over de VCP via de website van de NBB. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.

Bekijk het regelement sexuele intimidatie.