Over ons

BASKETBALLSCOOL AMSTERDAM

Basketball'sCool is voor Amsterdamse kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Op verschillende locaties in Amsterdam leer je de basisvaardigheden van het basketballen. Je leert basketballen, samenspelen en doet spelletjes en wedstrijdjes. Plezier staat voorop! Elke zaterdagochtend en op 1 locatie op woensdagmiddag ben je welkom. Basketball is Cool! Als je interesse hebt, doe een keer mee op één van de locaties!

De eerste twee proeflessen zijn gratis. Neem sportkleren, sportschoenen en een bal mee. Bij binnenkomst wordt ter plekke een account aangemaakt en je kunt direct deelnemen aan de training. Na 2 gratis proeflessen kunt u een 10 rittenkaart kopen. Deze kost €45. U betaalt geen kosten voor inschrijving.

Naast de trainingen organiseren we vier keer per seizoen evenementen waarin teams van de verschillende locaties tegen elkaar spelen. Ook bieden we ruimte voor gevorderde U10 en U12 teams om mee te doen aan de toernooien. De kosten van een toernooi zijn € 7.

ONTSTAAN

De Basketball’sCool is een concept dat is ontwikkeld door de Nederlandse Basketball Bond. De Basketball’sCool is een interventie in de wijk waar kinderen van 6 tot 12 jaar wekelijks les krijgen zonder dat ze direct competitiespelend lid van de vereniging zijn. Het doel is om deze kinderen duurzaam te laten sporten door het aanbieden van structureel laagdrempelig basketballaanbod in de buurt tegen lage kosten.

Tijdens de Basketball’sCool lessen staan 3x3 basketball en de STAR-waarden centraal. 3x3 basketball is speciaal ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die net kennis maken met de sport of kinderen die (nog) geen competitie willen spelen. Het is een spelvorm die wordt gespeeld op een half veld met een kleine bal. De spelvorm is 3 tegen 3 zodat iedereen actief bij het spel betrokken is. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Het plezier staat voorop en door te coachen op gedrag (STAR) krijgen ook de minder technisch / fysieke spelers de gelegenheid om uit te blinken en een leuke sportervaring te hebben. De Basketball’sCool lessen worden gegeven door ervaren trainers.

De STAR-methodiek wordt ook vaak ingezet tijdens kennismakingslessen op basisscholen. Dit gebeurt in samenspraak met de basisscholen in de wijk. Bij de kennismakingslessen tijdens de gymlessen wordt gebruikt gemaakt van de lessenreeksen van Be a STAR, dat uit vier lessen bestaat: 1 theorieles en 3 lessen in de gymzaal. Bij de naschoolse lessen wordt de lessenreeks Be a Basketball STAR gehanteerd die uit maximaal 10 lessen bestaat. Bij beide lessenreeksen wordt naast de basketballfundamentals vooral veel aandacht besteed aan de STAR-waarden.

Het doel van de Basketball’sCool is om alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die willen basketballen, met deze interventie, een structurele plek te geven binnen het verenigingsaanbod. Participatieverhoging staat hier centraal. Het doorstroommodel biedt ruimte om het aantal competitie spelende leden te vergroten, maar biedt ook mogelijkheden voor kinderen om structureel op een andere manier te sporten. Iedereen doet mee! De genoemde onderdelen van de interventies (Be STAR, Be a Basketball STAR en Basketball’sCool) kunnen los ingezet worden, maar een combinatie hiervan leidt tot het beste resultaat.