Visie

Visie Basketball’sCool

Basketball’sCool is een stichting die invulling geeft aan de behoefte van kinderen die wel willen basketballen maar dit om verschillende redenen niet kunnen. Terwijl kinderen die sporten op heel veel aspecten in het leven beter presteren. Van gezondheid tot sociale aspecten en van cognitieve tot schoolvaardigheden. Basketball’sCool zorgt ervoor dat de drempels om te sporten laag zijn, juist in de wijken van Amsterdam waar dit het meest nodig is. Dit doen wij aan de hand van goede begeleiding op de juiste plek.

Basketball’sCool draagt bij aan een gezonde leefstijl van Amsterdammers. Tijdens trainingen wordt daarom nadrukkelijk stilgestaan bij bewegen in het algemeen, het opbouwen van een fitte conditie en een brede kijk op sporten om gezond te leven die verder gaat dan alleen basketbal. Dit is een investering in de toekomst, want ook qua gezondheid en bewegen blijkt: jong geleerd is oud gedaan.

Uit ervaring en veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe vroeger kinderen leren goed te bewegen, zij door te bewegen gemiddeld:

  1. beter emotioneel en sociaal ontwikkeling ontwikkelt zijn;
  2. minder kans hebben op ziekte en overgewicht hebben;
  3. op latere leeftijd sneller weer sporten als zij gestopt zijn;
  4. betere schoolprestaties hebben, en
  5. een duurzame motivatie hebben om blijvend gezond te bewegen in de rest van hun leven.

Met andere woorden: van sporten wordt je slimmer en gezonder.

Het is bekend dat hoe jonger kinderen leren bewegen, hoe beter zij in de rest van hun leven presteren, gezond en vaardig zijn. En toch is de instapleeftijd voor kinderen om te basketballen over het algemeen pas bij 12 jaar. Basketball’sCool richt zich dan ook op jongens én meisjes van zes tot 12 jaar met als doel om ze blijvend te enthousiasmeren om te sporten en als zij willen faciliteert Basketball’sCool het doorstromen naar de reguliere basketbalsport.

Visie SVG


Voor meer informatie hierover zie de publicatie ‘Fit, vaardig en verstandig’ van emeritus hoogleraar jeugdsport C. Visscher.