Privacy Verklaring

Basketball'sCool Amsterdam, gevestigd aan Muiderzandpad 14 1111RW Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.basketballscoolamsterdam.nl
info@basketballscoolamsterdam.nl
Muiderzandpad 14, 1111RW Diemen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Basketball'sCool Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Basketball'sCool Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@basketballscoolamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Basketball'sCool Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Basketball'sCool Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Basketball'sCool Amsterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Basketball'sCool Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Basketball'sCool Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@basketballscoolamsterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Basketball'sCool Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Basketball'sCool Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Basketball'sCool Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@basketballscoolamsterdam.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Basketball'sCool Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Basketball'sCool Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics tracking cookie _ga Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. 24 maanden
Google Analytics tracking cookie _gid Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. 24 uur
Google Analytics tracking cookie _gat Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google. 24 uur
Youtube Tracking cookies VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, GEUP These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. When you are logged in to your Google account your choices are linked to your account, for example when you click the ‘like’ button in a video. For more information, read the general Google Privacy policy. 6 maanden, 8 maanden, sessie, 2 jaar
Double Click (Google) IDE Deze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie delen we met Double Click (onderdeel van Google). 2 jaar
Double Click (Google) ID Deze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie delen we met Double Click (onderdeel van Google). 2 jaar
Google _gcl_aw, _gcl_dc Dankzij deze cookie kunnen we analyseren en bijhouden hoe onze website wordt gevonden en of hier transacties uit voortkomen. Op deze manier kunnen we onze advertenties en AdWords-uitingen optimaliseren. Deze informatie wordt gedeeld met Google. 3 maanden
Basketball'sCool Amsterdam bsa-cookie Met deze cookie houden we bij of je de cookiemelding al een keer hebt gezien. Deze informatie delen we niet met derden. 12 maanden